فرم تماس


حاصل عبارت را در کادر وارد کنید
=

اطلاعات تماس

نشانی دفتر: اصفهان، خیابان فردوسی، ساختمان میخک
نشانی کارخانه: اصفهان شهرک صنعتی مورچه خورت، خیابان شیخ بهایی هفتم، پلاک 182
کد پستی دفتر : 44677-81438
کدپستی کارخانه : 16378-83331
تلفن دفتر: 32206752-031
تلفن کارخانه : 45642944-031
فکس دفتر: 32224200-031
فکس کارخانه : 45642945-031